Boris Mihalkovič photo 2
Marek Mihalkovič

Boris Mihalkovič

1. 9. 1961
Modra
Žáner:
literárna veda, poézia, próza
Boris MIHALKOVIČ sa narodil 1. septembra 1961 v Modre. Vyštudoval odbor slovenčina – francúzština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Tatran a v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa prekladom z francúzštiny a recenzovaniu. Žije v Modre. Čítať ďalej