Boris Mihalkovič photo 2

Boris Mihalkovič

1. 9. 1961
Modra
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, literary science

Výberová bibliografia

 

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BIELIK, Robert: Nijaký kov neodolá čistému plameňu lásky (Boris Mihalkovič: Milovať). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 5.

VLNKA, J.: Chytený v krehkej sieti. In: Slovenské pohľady, roč. IV+115, 1999, č. 9, s. 96 – 97.

BODACSZ, B. – Šikula, B.: Generačné portréty I. Premeny ohňa. Bratislava: Národné literárne centrum 1997, s. 104 – 114.

BAJUSOVÁ, Z.: Kocky sú roztopené... In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 5, s. 135 – 136.

HAJKO, Dalimír: Kaleidoskop momentov ľudského života. In: Romboid, 24, 1989, č. 1, s. 78 – 80.

URBAN, Jozef: Poézia bez rizika. In: Dotyky, 1, 1989, č. 2, s. 42 – 43.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: Kocka – svetlo a tvar. In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 5, s. 4.

MIKULA, Valér: 5x5 (B. M: Kocky ľadu). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 7, s. 147.