Ireney Baláž photo 1

Ireney Baláž

15. 7. 1944
Levoča
Žáner:
poézia, poetry

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v júli (Ireney Baláž – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 311.

DRASTICH, Miloš: Ireney Baláž: Čas hmatu (Ako voňajú sny). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 125 – 126.

BÁTOROVÁ, Mária: Ireney Baláž a August Rodin. Ireney Baláž: Čas hmatu. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 8. 10. 2017, č. 8, s. 100 – 101.

BANČEJ, Maroš M.: Ireney Baláž: Čas hmatu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

NÉMETHOVÁ, Viera: Literárne randevú. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.

-bi-: Pánska jazda (Slovenské centrum PEN v Letnej čitárni U červeného raka: Dalimír Stano, Juraj Kuniak, Ladislav Volko, Jozef Leikert, Ireney Baláž, Martin Vlado). In: Knižná revue, roč. XXII., 27. 6. 2012, č. 13, s. 2.

MATEJOV, Radoslav: Vyhľadávané – háklivé (Ireney Baláž: Prierez tmou). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 3.

ŠAH: Ireney Baláž – 60. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 316.

STANO, D.: Efekt slov. In: Dotyky, 13, č. 1, 2001.

VLNKA, Jaroslav: Ranený bez rán. Ireney Baláž: Anatómia smädu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 124 – 125.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Ireney Baláž: Anatómia smädu). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.

Ruže v zime nekvitnú. In: Knižná revue, 10, č. 21, 2000.BANČEJ, Maroš M.: Fresky s pozadím presného slova. In: Pravda, zv. 6, 2. 9. 1996.

DANKO, M.: Meditácie a zmierenia. In: Dotyky, 8, č. 7, 1996.