Rudo Moric

27. 3. 1921
Sučany
—  26. 11. 1985
Bratislava
Pseudonym:
R. M. Sučiansky, Rudo Mor, M. R. Trnavský
Žáner:
pre deti a mládež, próza, publicistika, children's and ya books (religious), ya and children's books

Výberová bibliografia

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

HORECKÝ, Michal: Mohol mať dobrodružný životopis. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 14.

Autor neuved.: Zo spomienkovej kapsy.  In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 1.

PARENIČKA, Pavol: "Rozprával deťom o lese a prírode". In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 4, s. 48 – 51.

GAJDOŠ, Martin: Zlatý fond literatúry pre deti a mládež (Rudo Moric: Rozprávky z lesa; Ľudo Ondrejov: Príhody v divočine). In: Knižná revue, roč. XIII, 6. 8.  2003, č. 16 – 17, s. 4.