Mikuláš Bakoš

9. 2. 1914
Odesa (Ukrajina)
—  20. 6. 1972
Bratislava
Pseudonym:
Nikola Bakoš, Nikola, Zozo Čierny
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, literary science

Výberová bibliografia

VALCEROVÁ, Anna: 1.2. Aktuálne hodnoty diela Mikuláša Bakoša. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 38 – 46.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

POSPÍŠIL, Ivan (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Semiotika literatúry. Ed. a zost. Dušan Teplan. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 147 – 149.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 309.

MACSALIOVÁ, Lenka: Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 155 – 158.

KAČALA, Ján: Jazykovedec a literárne dielo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 56 – 63.

CHORVÁT, Peter: Tri roky v kasárňach. Pôsobenie Mikuláša Bakoša na Ministerstve národnej obrany v Bratislave (1941 – 1944). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 54 – 56.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.