František Hečko photo 1

František Hečko

10. 6. 1905
Suchá nad Parnou
—  1. 3. 1960
Martin
Pseudonym:
Elena Rubačová; Ferus; Marek Habdža; Rastislav Zvončiansky; Štefan Čulek
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, general fiction

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Mýtus, idyla, utópia (Poznámky k obrazu budúcnosti v prózach socialistického realizmu). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 138 – 141.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11, 12.

BÁTOROVÁ, Mária: Socialistický realizimus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 77 – 95.

VANOVIČ, Július: Svedectvá Františka Hečku. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 3, s. 62 – 68.

PETRÍK, Vladimír: Zápas s časom (František Hečko: Červené víno). In: Knižná revue, roč. XXIV, 30. 4. 2014, č. 9, s. 8.

KOMOROVSKÁ, Vladimíra – HAJNOŠOVÁ, Magdaléna: Nanovo prežívaný príbeh (rozhovor s dcérou spisovateľa Františka Hečka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 33 – 40.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 33.

BALÁŽ, Anton: Ojedinelé memoáre (František Hečko – Mária Jančová: Denníky 1938 – 1960). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011, č. 24, s. 5.

VELEG, Michal: Staré víno býva najlepšie (František Hečko: Červené víno I.). In: Knižná revue, roč. XII, 4. 9. 2002, č. 18, s. 5.

KUSÝ, I.: Hečkova Drevená dedina. Martin 1954.

MIHÁL, J.: O jazykových prostriedkoch Františka Hečku. In: Jazykovedné štúdie, 1956, č. 1.

MATUŠKA, A.: Od včerajška k dnešku. Bratislava 1959.

CHORVÁTH, M.: František Hečko. In: Slovenské pohľady, 1960, č. 76, s. 517 – 569.

MIKO, F.: Expresívny živel v Hečkovom románe Červené víno. In: Litteraria 8, 1965, s. 24 – 75.

JANŮ, F.: František Hečko. Praha 1967.

ČEPAN, O.: Epický obraz minulosti. In: Slovenská literatúra 22, 1975, s. 305 – 326.

TOMIŠ, K.: O štýle slovenskej prózy. Bratislava 1975, s. 13 – 47.

MIKO, F.: Štýlové konfrontácie. Bratislava 1976, s. 218 – 254.

ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava 1989, s. 431 – 444.