František Hečko photo 1

František Hečko

10. 6. 1905
Suchá nad Parnou
—  1. 3. 1960
Martin
Pseudonym:
Elena Rubačová; Ferus; Marek Habdža; Rastislav Zvončiansky; Štefan Čulek
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, general fiction

Životopis autora

František HEČKO sa narodil 10. júna 1905 v Suchej nad Parnou. Do základnej školy chodil v rodisku a v Bratislave. Odborné poľnohospodárske vzdelanie získal na Vinársko-ovocinárskej strednej škole v Bratislave, organizačno-ekonomické na Hospodárskej škole v Košiciach, kde aj zmaturoval, a počas jednoročného postgraduálneho štúdia v Prahe. V rámci svojho vzdelania vystriedal viacero zamestnaní, od hospodárskeho správcu a družstevného revízora, cez redaktora hospodárskych, ľudovýchovných a osvetovo-popularizačných časopisov, až po vydavateľského redaktora a editora v Matici slovenskej v Martine, profesionálneho spisovateľa a predsedu Zväzu slovenských spisovateľov. Okrem rodiska dlhodobejšie žil vo Vozokanoch, Radošinej, Veľkých Levároch, Bernolákove, Svätom Jure, Dolnej Lehote, Martine, Bratislave a opäť v Martine, kde 1. marca 1960 náhle zomrel. Dynamický a pestrý život v rôznych zamestnaniach, blízkych jeho vzdelaniu a pôvodnej profesii, sa mu stal bohatým zdrojom inšpirácie, námetov a motívov pre jeho básnickú i prozaickú literárnu tvorbu.