Pero Le Kvet photo 1

Pero Le Kvet

Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, ya and children's books
Vlastné meno:
Peter Volek

Životopis autora

Pero Le KVET – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej patafyziky. Spoluzakladateľ Spoločnosti pre Pestovanie a Šírenie Patafyziky na Slovensku a Iných Svetoch (SpPaŠPnSAIS) v Trnave (1988-1993), autorsky sa zúčastňoval na príprave samizdatu Bachor. Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa zúčastnil a spoluorganizoval viacero recesistickoperformerských aktivít napr. Rekonštrukciu Mašiny na miškovanie mozgov v Trnave, Veľkú žranicu v Bratislave (akcia bola karnevalizáciou dobových hladoviek), výstavy patafyzického zoskupenia Deväťrýchlostný oblačný bicykel v Trnave. Zakladateľ Alfred Jarry Group (AJG, 1994 – 1998), zoskupenia, ktoré vydávalo patafyzický samizdat Mozgomiškár. Spolupracuje s pražskými patafyzikmi, ktorí vydávajú časopis Clinamen. Okrem literárnej činnosti sa venuje i výtvarnému umeniu, práce vystavoval v rámci vyššiespomenutých zoskupení i na samostatných výstavách. Od roku 2006 je kníhkupcom v Trnave..
Knižne debutoval knihou Eseje (1996). Nasledovala zbierka krátkych poviedok Ulovené sny (2005) inšpirovaná snami z pera slávneho patafyzika Pera Le Kveta.  Kniha je ilustrovaná vlastnými kolážami autora. V nasledujúcej knihe Perózia (2007) sa predstavil svojimi obrazobásňami a básňoobrazmi. Krátke myšlienky, postrehy a príbehy prináša kniha Minule, keď som (výnimočne) fajčil (2010, spolu s Remi Kloosom), ktorá má ďalšie pokračovania.