O ocenení

Tri rakúske inštitúciie – Bank Austria, Kulturkontakt Austria a Wieser Verlag – založili v roku 2006 veľkú cenu pre literatúru z východnej a juhovýchodnej Európy BANK AUSTRIA LITERARIS,

Bank Austria udeľuje cenu raz za dva roky. Zámerom iniciátorov udeľovania ceny je, aby hlasy autoriek a autorov z krajín východnej a juhovýchodnej Európy zazneli aj v nemeckom jazykovom priestore a upozornili na zaujímavé literárne dianie v tomto regióne. Tri víťazné tituly vyjdú v nemeckom preklade v rakúskom vydavateľstve Wieser Verlag, ktoré má rozsiahle skúsenosti s vydávaním literatúry z tejto oblasti.