O ocenení

Literárne informačné centrum a Anasoft litera vyhlasujú

3. ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov

Cena René je na Slovensku historicky prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti vybraných slovenských gymnázií. Po veľmi pozitívnych ohlasoch vyučujúcich i študentov, ktorí sa zapojili do prvého a druhého ročníka, sa v treťom ročníku usporiadatelia rozhodli zapojiť ešte väčší počet škôl.

Cena má priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.

Študenti dostanú k dispozícii nominované knihy a príležitosť naživo sa stretnúť s autormi na školách. Potom o knihách diskutujú a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každé gymnázium alebo stredná škola hlasuje za svojho laureáta, pričom žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola. V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií na spoločnom stretnutí a hlasovaním určia laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Aj tento rok majú študenti na výber päticu kníh, ktoré im odporučí aktuálna porota ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. V treťom ročníku ceny René porota v zložení Gabriela Magová, Ľubica Schmarcová, Karol Csiba, Pavol Markovič a Ján Štrasser vybrala pre študentov tituly, ktoré boli vyhlásené počas litera festu 2019 v piatok 26. apríla od 10:00 v priamom prenose v Rádiu Devín.

 

Denisa Fulmeková: Doktor Mráz

Václav Kostelanski: Virtuóz

Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia

Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov

Marek Vadas: Zlá štvrť

 

Knihy dodáme prihláseným školám v priebehu mája, študenti môžu čítať a hlasovať za svoju knihu do novembra. Každá škola vyberie jedného delegáta, ktorý bude na besede počas literárneho festivalu Autoriáda obhajovať víťazný titul školy. Z besedy vzíde laureát ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V hlavnom programe festivalu bude laureátovi odovzdaná cena.

Prvou laureátkou ceny sa v decembri predminulého roka stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia. Laureát druhého ročníka ceny René 2018 – Anasoft litera gymnazistov bol vyhlásený 1.12. na festivale Autoriáda – Dni slovenskej literatúry a stal sa ním Daniel Majling so zbierkou poviedok Ruzká klazika.

Cena René Anasoft litera gymnazistov sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.