O ocenení

Esej Jána Johanidesa

  • vypisuje sa každý rok
  • je určená stredoškolákom z celého Slovenska
  • témou esejí sú vybrané myšlienky Jána Johanidesa