O ocenení

Inšpirácie spod Sitna je neanonymná literárna súťaž v kategóriách poézia a próza pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: 1. žiaci ZŠ, 2. študenti SŠ a VŠ a 3. dospelí. Vyhlasovatelom je  ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a Mestská knižnica v Banskej Štiavnici. V roku 2013 sa konal už 19. ročník.

Vyhodnotenie literárnej súťaže za rok 2015

Základné školy:

Próza:

 1. Žofia Andiľová, ZŠ Ľubotice

 2. Eva Plačková, ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica

 3. Kristína Kiráľová, ZŠ M.R.Štefánika ,Haličcská cesta, Lučenec

Poézia:

 1. Lenka Lalíková, ZŠ Banská Belá

 2. Stela Kerpčárová, 8.roč. Gymn. Ľ.Štúra Michalovce

 3. Miriam Jackaninová, ZŠC Svidník

Cena poroty:

Poézia:
Ema Kerpčárová, ZŠ SSV Skuteckého Banská Bystrica Sofia Lepeňová, ZŠ Vyhne
Imrich Kaplan, ZŠ Svidník
Erika Vaczlavová, ZŠ Lˇ.Štúra Šaľa
Martina Ďurčáková, ZŠ Vyhne
Boris Buzalka, ZŠ Svätý Anton

Próza:
Barbora Hanáková, ZŠ Nová Dubnica, SNP 96/366 Miška Brokutová, ZŠ Na bielenisku, Pezinok
David Šarišský, ZŠ Lubotice
Lukáš Daňo, ZŠ Lubotice
Anežka Hajduková, ZŠ Lubotice
Ľubica Škorpilová, ZŠ SSV Skuteckého Banská Bystrica

Stredné a vysoké školy

Próza:

 1. Patrícia Illésová, Gymn. Olejová 1, Košice

 2. Alena + Ivana Dzurianiková, FF, Štefánikova trieda 38/67 Nitra

 3. Kristína Pauliaková, Pavlovova 20, Bratislava

Poézia:

 1. Samuel Ondrija, Gymn. J.A.Raymana Prešov

 2. Martin Pagenka, Gymn. L. Novomeského Senica

 3. Terézia Borovičková, PRIF UK, Bratislava

Dospelí:

Poézia:

 1. Stano Talapka PhD, Priekopská 36, Martin

 2. Michaela Mrázková, Fábryho 7, Košice

 3. Martina Zigová, Tatranská 26, Levice

Próza:

 1. Katarína Ridzoňová, Sládkovičova 1, Zvolenská Slatina

 2. Zuzana Martišková, Boženy Nemcovej 7, Topoľčany

 3. Jana Škulcová, J.I. Bajzu 9, Prievidza

Cena Mesta:
Eva Hančáková, Skalica – Podbrezová