O ocenení

Pri príležitosti deviateho výročia vzniku SR prezident republiky Rudolf Schuster udelil 3. januára 2002 najvyššie štátne vyznamenania Pribinov kríž. Medzi sedemnástimi tohoročnými laureátmi boli aj dve osobnosti súčasnej slovenskej literatúry - Viliam TURČÁNY a Albert MARENČIN. Obaja v slávnostnej atmosfére Siene ústavy prevzali z rúk prezidenta PRIBINOV KRÍŽ I. triedy. Viliamovi Turčánymu bolo toto vysoké štátne vyznamenanie udelené "za prínos v literárnej vede a prekladateľstve" a Albertovi Marenčinovi za "dielo v oblasti modernej slovenskej literatúry".