31.10.2021 23:45
Literárna súťaž

1. ročník literárnej súťaže Via Litera

Termín: od 6. septembra 2021 
Kto: študenti košických stredných škôl 

Via Litera alebo Od písmena k písaniu

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú literárnu súťaž o cenu Petra Raševa.
Súťaž je určená študentom košických stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a ponesie názov Via Litera.

Ide o súťaž v poézii a próze, ktorá má študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy. Vyhlasovatelia ju venujú považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu.
Téma prvého ročníka súťaže znie KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka. Od súťažiacich sa očakáva v prácach odprezentovať vnímanie mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne, čo v meste absentuje. 

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Touto súťažou si odteraz Petra Raševa budeme každoročne pripomínať. 

Propozície súťaže:

Kto sa môže zúčastniť:
▪ Študent strednej školy
▪ Študent druhého stupňa osemročných gymnázií

Témy, poézia a próza: ▪ KULTeen - Kultúra a umenie v živote mladého človeka

Adresa pre doručenie: ▪ sutazekniznica@gmail.com

Termín vyhlásenia: ▪ 6. september 2021

Termín doručenia súťažných prác: ▪ najneskôr do 31. októbra 2021
▪ v elektronickej podobe

Povinné údaje na 1. str. prác:
▪ Meno a priezvisko ▪ Názov témy ▪ Trieda ▪ Názov školy ▪ Meno pedagóga

Formálna úprava súťažných prác:
▪ Formát strany: A4 (297x210 mm)
▪ Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
▪ 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
▪ Riadkovanie: 1,5
▪ Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):
▪ maximálne 4 normostrany A4

Vyhlásenie výsledkov:
▪ December 2021

Porota:
▪ Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie
▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:
▪ 1. – 3. miestu v poézii
▪ 1. – 3. miestu v próze

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:
▪ 1. miesto 150,- €
▪ 2. miesto 100,- €
▪ 3. miesto 50,- €

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  •