31.05.2017 9:00
Trvanie do: 31.05.2017
Knižnice (školy), kluby na celom Slovensku
Podujatie

10. ročník detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si

 

Linka detskej istoty, n. o. (LDI) organizuje už 10. – jubilejný ročník detského čitateľského maratónu: Čítajme si... 2017.

Kedy: v stredu 31. mája 2017 od 9:00 do 15:00

Kde: knižnice / školy / kluby na celom Slovensku

Čo: 10. jubilejný ročník detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si“

Vo stredu, dňa 31. mája 2017 sa bude konať už 10. jubilejný ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty, n. o., ktorá aj týmto spôsobom reaguje na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111. Veľa hovorov, vyše 30 %, sa nedá označiť ináč ako "volanie" detí po väčšej pozornosti zo strany dospelých, telefonáty sa týkajú aj detských záujmov, nedostatku aktivít a nudy.

Projekt ČÍTAJME SI má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam.

Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

Projekt ČÍTAJME SI chce zatraktívniť knihu v detských očiach. Akciu spoločného čítania chceme využiť na prekonanie rekordu z minulého roka – 40 954 detí. Nejde však o lámanie rekordov, cieľom tohto 6-hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe. Tento Čitateľský maratón sa stáva medzi deťmi z roka na rok populárnejším – do prvého ročníka sa v roku 2008 zapojilo 2 812 detí a v roku 2016 to bolo už spomínaných 40 954 detí – aj tento rok sa pokúsime prekonať náš minuloročný rekord.