20.10.2005 16:30
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

10. výročie Nemeckej študovne v B. Bystrici

  Štátna vedecká knižnica                                      Goetheho inštitút

                        v Banskej Bystrici                                                                    v Bratislave

 

Vás pozývajú na priateľské stretnutie

 

pri príležitosti 10. výročia Nemeckej študovne

20. októbra 2005 o 16,30 hod.

 

V programe je vernisáž výstavy  umeleckých ilustrácií literárneho diela

Bratov Grimmovcov a koncert speváckeho zboru

Grünwald Karpatsko-nemeckého spolku z Handlovej

 

  ŠVK  Lazovná č. 9, Banská Bystrica