21.12.2005
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

100. výročiu narodenia Dominika ŠTUBňU-ZÁmostského

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne – stretnutie venované 100. výročiu narodenia Dominika ŠTUBňU-ZÁmostského – 21. decembra