12.10.2017 17:00
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Podujatie

150. výročie narodenia Timravy

Večer pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Rozprávanie poetky a esejistky Dany Podrackej o Timrave a knihe Timrava vo výbere Dany Podrackej, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre.