23.03.2007
Trvanie do: 27.03.2007
Paríž, Francúzsko
Podujatie

2007/03/23 SALON DU LIVRE DE PARIS

Hlavným usporiadateľom 27. medzinárodného knižného veľtrhu v roku 2007, na ktorom malo Literárne informačné centrum ako organizátor národných expozícií Slovenskej republiky svoju premiéru v roku 2004, je francúzsky Národný syndikát vydavateľov.

Medzinárodný knižný veľtrh Salon du Livre de Paris je  významným frankofónnym knižným veľtrhom.

Aj tento rok sa Literárne informačné centrum usiluje o to, aby slovenská literatúra o čosi hlbšie  prenikla do frankofónneho teritória, a organizuje národný stánok so sprievodnými kultúrnymi akciami v metropole Francúzska na 27. ročníku Salon du Livre de Paris. 

Expozícia  bude  umiestnená v Paris expo-Port de Versaille, hala 1, číslo stánku 1L194. Na ploche  12 m2 bude vystavených  vyše 240 titulov z produkcie 18 slovenských vydavateľstiev.

Tohto roku budú v národnom stánku zastúpené tieto vydavateľstvá:

AB Art Press, Albert Marenčin-vydavateľstvo PT, Arkus, Bibiana, Buvik, Dajama, Divadelný ústav Bratislava, Ikar, Kniha-spoločník, LIC, Mapa Slovakia Plus, Polygraf Print, Príroda, Regent, Slovart, Slovart-Print, Slovenský spisovateľ, SNP – Mladé letá, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vydavateľstvo Q 111

Veľtrh sa otvára v piatok 23. marca o 9.30. Končí sa v stredu 28. marca o 22.00.

 

Otváracie hodiny:

23. marca:          9.30 -- 22.00

24. a 25. marca: 9.30 -- 20.00

26. marca:          9.30 -- 18.30

27. marca:          9.30 -- 22.00

 

V rámci slovenskej účasti na knižnom veľtrhu sa naši autori predstavia na sprievodných akciách:

Dňa 23. marca o 18.00 sa v priestoroch slovenského veľvyslanectva uskutoční literárno-hudobný večer, na ktorom budú čítať ukážky zo svojej tvorby Eva Maliti-Fraňová a Rút Lichnerová. Tvorbu slovenských hudobných skladateľov predstaví klaviristka Elena Letňanová.

Bližšie informácie na: http://www.salondulivreparis.com/