04.05.2018
Ľubovnianske osvetové stredisko
Podujatie

22. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Dúha 2017/2018

Vyhlasovateľ:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Usporiadateľ:

ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI

Spoluorganizátori:

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM V STAREJ ĽUBOVNI ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA V STAREJ ĽUBOVNI

v y h l a s u j ú

22. ročník

celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

DÚHA 2017/2018

 

viac info