18.06.2019 15:00
Trvanie do: 22.06.2019 15:00
Dolný Kubín
Podujatie
Národné osvetové centrum

65. Hviezdoslavov Kubín

18. -- 22. júna sa uskutoční v Dolnom Kubíne celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.