21.09.2017 18:00
Trvanie do: 21.09.2017
KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava)
Podujatie

Agda B. Pain / Pästiarsky list

Uvedenie novej knihy, ktorú zostavil Agda B. Pain. Nálož z bohatej tvorby výhražných básní, vykradnutých veršov a zvrátených varovaní neznámeho autora pripravil a vybral Agda B. Pain.

Vychádza 21. septembra 2017 vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd.

|| BIO

Ä
Anonymný autor sa podľa anonymných zdrojov narodil v neznámej metropole na konci nemenovanej krajiny. Je neznámym autorom mnohých známych fám a legiend, anekdot aj nadávok, ktoré zľudoveli. Pôsobí pod mnohými umeleckými menami a pseudomenami.

Agda B. Pain začínal koncom 70. rokov grécko-rímskym zápasom, neskôr v 80. rokoch prešiel od hardcorového kung-fu ku klasickým pouličným súbojom. K jeho obľúbeným protivníkom patria prívrženci totality, národní socialisti a sovieti.

Agda B. Pain je spoluautorom Európskej ústavy vo verši (European Constitution in Verse, Brusel, 2009) ako jeden z 52 básnikov Európskej únie. V ankete časopisu Revue aktuálnej kultúry bol zvolený za jedného zo siedmich najlepších básnikov po roku 1989.
Jeho debutová kniha satanských básní Kosť & Koža (2002) vyvolala rozruch u kritiky aj čitateľov a jej zlý vplyv hlavne na mládež odsúdil v Katolíckych novinách aj vrchný exorcista Slovenska ThDr. Anton Solčiansky v článku Satanizmus v protiklade s výchovou detí, v ktorom okrem iného uvádza, že „by sa zodpovedné inštitúcie v štáte mali zaoberať šíriteľmi hrubého násilia, zla, mágie či satanizmu."
Druhé básnické dielo v podobe dvoch kníh sci-fi spevov a hviezdnych hymien Rytier bez básne a Hany (2010) bolo označené za „skutočnú udalosť v posledných rokoch“ a v hodnotení slovenskej poézie sa umiestnilo na vrchole TOP 5.
Tretia kniha EURÖPAIN (2013) bola vydaná pirátsky aj napriek nesúhlasu autora, ktorý sa k nej dodnes odmieta priznať. Spôsobila opäť kontroverziu a jej „idiotické popevky“ a hrubá satira boli prirovnávané k „euroškandálu“.

agdabavipain.com

|| MÉDIÁ – REAKCIE NA PREDOŠLÚ KNIHU BÁSNÍ EURÖPAIN (2014)

„Euröpain – Euroškandál?“
Romboid

„Najnovšie Painove básne naznačujú kontinuitu jeho básnického prejavu, ale aj tvorivý progres.“
K poetologickým aspektom slovenskej literatúry

„Euröpain svedčí o kreativite v inovatívnych humorných a ironických hrách, práci s intertextom…“
Knižná revue

„„Europaniáda“ … potvrdzuje, že satira nemá dôvod zameriavať sana iného než súčasného čitateľa. … Nie je to teda kniha ani tak pekná ako užitočná.“
Romboid

Reakcie médií a kritiky na knihu revolučných básní a nových zákonov poetiky EURÖPAIN (2013).


Podujatie z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Bratislavský samosprávny kraj, LITA, autorská spoločnosť.