12.02.2020 9:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Aj kone sa hrajú

Roman Brat je slovenský prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ.
Preložil viacero románov, noviel, poviedok, divadelných a rozhlasových hier. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria preklady próz zo španielčiny (Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Martini, Santiago Moncada a i). Vo vlastnej tvorbe sa venuje najmä písaniu diel pre deti a mládež, no tiež píše i pre dospelých.
Za svoju tvorbu získal významné ocenenia: Hlavnú cenu na Festivale filmovej tvorby pre deti v Chicagu The Kenneth F. and Harle G. Montgomery Prize a Cenu Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY.
Tentokrát príde Roman Brat besedovať so žiakmi 1. stupňa.

FB podujatie nájdete tu.