17.04.2019 10:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Ako umelci vidia svet

Beseda a tvorivá ilustračná dielňa s tvorkyňami knihy pre deti Ako umelci vidia svet, pani Katarínou Kosánovou a Natašou Štefunkovou.