16.05.2018 17:00
Knihy LIC, Námestie SNP 12, Bratislava
Podujatie

Albín Bagin - Ivan Kadlečík Poste restante

Literárny vedec Rudolf Chmel uvedie knižné vydanie z korešpondencie dvoch osobností kultúrneho a literárneho života z vydavateľstva F.R.&G.