18.06.2020 18:00
Artforum Žilina
Podujatie

Alu 2 – literárna debata s Katarínou Kucbelovou

*Anasoft litera uvádza* v žilinskom Artfore spisovateľku Katarínu Kucbelovú a jej knihu Čepiec, ktorá je v aktuálnej desiatke ceny Anasoft litera 2020 a ktorú odborná porota vybrala z vyše 200 kníh ako jednu z tých najlepších, ktoré vlani vyšli.

Porotca ceny Anasoft litera 2020 Peter F. 'Rius Jílek o titule povedal:

„Kniha Čepiec sa dá chápať ako literárna reportáž, ale aj ako dokumentárny román. Hlavne preto, že autorka Katarína Kucbelová sa stáva rozprávačkou svojich skutočných zážitkov a nie vymysleného príbehu, ktorý sa bežne s umeleckou prózou spája. Napriek tomu nejde o beletrizovanú publicistickú výpoveď, naopak, dominuje v nej práve problematizujúci estetický rozmer, hoci sa môže počiatočne zdať, že text je osobnou etnografickou úvahou o folklóre. Z toho však rýchlo vzíde, lebo ústrednou témou je nezromantizovaný vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou, osobnou identitou a etnokultúrnym stereotypom a v neposlednom rade v tom všetkom zohráva nemalú úlohu i neznášanlivosť voči rómskemu obyvateľstvu.”

Moderuje Katarína Labudová.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.