09.12.2013 14:00
Mestská knižnica v Piešťanoch
Podujatie

Analfabeta Negramotná

Analfabeta Negramotná

Prezentácia slovenskej i ceskej verzie oblúbenej knihy v podobe scénického cítania za úcasti tvorcov - Jána Uličianskeho a ilustrátora Vladimíra Krála. Účinkujú študenti Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-uliciansky

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-uliciansky