08.11.2017 10:00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Anton Baláž - Povedz slovo čisté

Beseda z cyklu "Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja" s prozaikom, scenáristom, dramatikom, publicistom ANTONOM BALÁŽOM, spojená s prezentáciou jeho najnovšieho románu "Povedz slovo čisté", v ktorom si za hlavnú postavu zvolil Štefana Krčméryho (1892 – 1955), významnú kultúrnu osobnosť medzivojnového obdobia.