11.12.2013 17:30
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
Podujatie

Anton Baláž v šamorínskej knižnici

Obálka knihy Prehovor Ezechiel  

V Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne bude s tamojším Klubom slovenských čitateľov, ktorého väčšinu tvoria čitateľky, besedovať prozaik Anton BALÁŽ.

V predvianočnej atmosfére 11. decembra o 17.30 porozpráva o svojej tvorbe, najmä o nových knihách. Príbeh o poprednom filológovi, prekladateľovi a kňazovi, ktorého dielo za jeho života zostalo nedocenené, Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka je dokumentárne podložený životopisný román, vyšiel v Literárnom informačnom centre v roku 2012. V najnovšom románe Len jedna jar (Marenčin PT, 2013) A. Baláž zachytáva na príbehu troch začínajúcich umelcov dynamické udalosti jari roku 1968 s euforickou atmosférou plnou nádejí a očakávania.