01.07.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Anton Heretik: Humor je vážna vec – psychológia a psychopatológia komiky

Anton Heretik: Humor je vážna vec – psychológia a psychopatológia komiky

Vedecké poznatky v oblasti fenomenológie a teórie humoru... ako bonus – esej
o židovskom humore
Moderuje: Dado Nagy