16.05.2007 16:00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Podujatie

Anton Hykisch spisovateľ, cestovateľ, diplomat

  Anton Hykisch spisovateľ, cestovateľ, diplomat – rozprávanie o stretnutiach, prírode a ochrane životného prostredia miest, ktoréspisovateľ navštívil a zdokumentoval vo svojich knihách