17.05.2021 20:00
Online
Podujatie

Art Debut: Barbora Hrínová - Jednorožce (online)

Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Autorka nenapĺňa očakávania diktované alebo nenápadne podsúvané kultúrnym priestorom, v ktorom žije. Vo svojom písaní nezaprie pôsobenie v oblasti filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorby, ale ani skúsenosti s prózou. Barbora Hrínová je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka.
„Bola som zvedavá a očakávala som, do akej miery sa filmový vplyv – to filmové/filmárske písanie, môže pretaviť do literatúry a prekvapilo ma, že Barbora Hrínová vytvára veľmi presvedčivý literárny priestor, ktorý je priestorom vnútorným, introvertným, z ktorého ako také krehké zvieratko vystrkuje jednotlivé antény a vníma svet okolo seba. Svet, ktorý môže byť naladený netolerantne voči akýmkoľvek inakostiam, ale aj svet, ktorý je prijímajúci, prípadne v ktorom sa tieto inakosti môžu navzájom spoznávať a stretávať. Tým sa dostala k téme, ktorá sa prostredníctvom motívov a príbehov, ktoré postavy jednotlivých poviedok prežívajú, venuje inakosti a identite protagonistov a protagonistiek. Prevažne ide o ženy vo veku medzi dvadsať a tridsať rokov, ale aj staršie, ktorých inakosť môže byť inakosťou v zmysle sexuálnych preferencií, ale aj spôsobu života. Hrdinky často skúmajú nielen vlastnú inakosť, ale aj inakosť tých ostatných, dúfajúc, že práve viaceré inakosti umožnia plynulejší dialóg a prehĺbenie vzťahov, čo sa nie vždy stane a naplní. Je to svet v podstate plný veľmi všedných dobrodružstiev – cestovateľských, domácich, bytových, adoptovania zvieratiek, prípadne nadväzovania vzťahov. “
- Mária Ferenčuhová
Podujatie moderuje Dado Nagy.
Ukážky číta Fany Horváthová.
_____
Podujatie organizuje občianske združenie literarnyklub.sk v spolupráci s Karloveskou knižnicou.
Podujatie finančne podporil hlavný partner Fond na podporu umenia a partner LITA, autorská spoločnosť.