06.04.2007
Trvanie do: 15.05.2007
Podujatie

ARTÚR 2007

Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave vyhlasujú

štvrtý ročník súťaže pôvodných dramatických textov, divadelných hier, dramatizácií, kolektívnych diel, koláží a pásiem pre deti a mládež v slovenskom jazyku ARTÚR 2007

Organizátori súťaže garantujú jej anonymitu. Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty (v strojopisnej úprave A4) posielajte v troch exemplároch na adresu: Artúr 2007, Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava.

Do obálky s textami, označenej heslom ARTÚR 2007, vložte aj zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt. Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je 15. mája 2007.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v júni 2007 v Bábkovom divadle Žilina za účasti autorov a hodnotiacej komisie. Autor víťazného textu získa finančnú odmenu 20 000,- Sk. Bábkové divadlo Žilina text uvedie v nasledujúcej divadelnej sezóne.

V predchádzajúcich troch ročníkoch súťažou prešlo spolu 38 textov. Víťazný text každého ročníka uviedlo Bábkové divadlo Žilina v nasledujúcej divadelnej sezóne, naposledy premiérovalo 24. novembra 2006 text Michala Ditteho: Šmarhan, uvádzaný pod názvom Legenda o zbojníkovi...

Organizátori súťaže plánujú k slávnostnému vyhláseniu Artúra 2007 v júni tohto roku vydať aj publikáciu s výberom najlepších doterajších textov.

Kontaktná osoba:
Zuzana Kyseľová, e-mail: zuzana.kyselova@theatre.sk, tel. 02/5930 477