01.10.2008
FF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1
Podujatie

Autorské čítanie Jána Zambora

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 Vedecký ústav Ladislava Hanusa FF KU v Ružomberku

 Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku                                                                                                                                                    

si Vás dovoľujú úctivo pozvať

                             

na AUTORSKÉ ČÍTANIE  básnika Jána Zambora                                                        

 1. októbra 2008 (streda) o 11. 20

Miestnosť 205 v bloku F

FF KU v Ružomberku

(Hrabovská cesta 1)

JÁN ZAMBOR (1947) pôsobí ako profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša všeobecnú poetiku, slovenskú poéziu 20. storočia z hľadiska historickej poetiky, španielsku a ruskú poéziu a i. Je autorom knižných liternovedných prác Ivan Krasko a poézia českej moderny (1981), Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov (1997), Preklad ako umenie (2000) a Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia (2005), ktorá vznikala v rokoch 1997 – 2005 a prostredníctvom interpretačno-poetologických celkových a čiastkových pohľadov v novom osvetlení predstavuje poväčšine rozdielnych a poetologicky odlišných básnikov 20. storočia: I. Krasku, L. Novomeského, V. Beniaka, J. Silana, P. Horova, M. Válka, M. Rúfusa, J. Ondruša a I. Laučíka. Kniha je synekdochickým obrazom slovenskej poézie v minulom storočí. Ján Zambor sa predstavil aj ako autor básnických zbierok Zelený večer (1977), Neodkladné (1980), Kôň na sídlisku (1983), Plné dni (1988), Pod jedovatým stromom (1995), Soprán dažďových kvapiek (2000), výberu z poézie Melancholický žrebec (2003) a Sťahovavé srdce (2007), tiež prekladov z poézie: ruskej (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, V. Briusov, A. Blok, V. Chlebnikov, A. Achmatovová, M. Cvetajevová, B. Pasternak, G. Ajgi), ukrajinskej (I. Franko, P. Tyčyna, D. Pavlyčko), španielskej a hispanoamerickej (sv. Ján z Kríža, výber z poézie španielskeho baroka Zaľúbený prach, F. García Lorca (Cigánske romance, 2005), V. Alexandre, M. Hernández, J. L. Borges, J. Jorge Padrón) a českej (J. Seifert).