03.02.2006 17:00
Knižnica J. Bocatia v Košiciach
Podujatie

Autorské čítanie Velká biskupovská noc

Knižnica Jána Bocatia, fotogaléria NOVA, Hlavná 48, Košice
Autorské čítanie českej poetkyTerezy Riedelbauchovej z jej tretej knižne vydanej zbierky Velká biskupovská noc, plnej erotiky, zmyselnosti, kontrastov aj snívania.Autorka vyštudovala češtinu a francúzštinu na Karlovej univerzite, kde pôsobí ako doktorandka. Publikuje v českých aj zahraničných časopisoch a antológiách. Vyšli jej zbierky Modrá jablka (2000) a Podoba panny pláč(2002). V Košiciach spoločne s autorkou vystúpi známy košický básnik a spisovateľ Milan Kolcun, ktorý bude čítať z básnických zbierok Hore bez(názvu) a (Z)vrátené (po)city.