30.09.2008
ZUŠ v Banskej Štiavnici
Podujatie

Autorský večer z tvorby Julianny Klimovej – Geškovej, Zdenky Koreňovej a Márie Petrovej

Pani  učiteľky  Vás  pozývajú...

 Autorský  večer  z  tvorby  Julianny Klimovej – Geškovej

                                                            Zdenky  Koreňovej   a

                                                                                  Márie  Petrovej

 

Utorok, 30. 9. 2008  o  16.30 hod.  v  ZUŠ v Banskej  Štiavnici

 

Na  Vašu  účasť  sa  tešia  autorky  a  organizátori  podujatia:

BBSK – Pohronské osvetové  stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko B. Štiavnica

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

v spolupráci so ZUŠ  a  literárnym  A  klub-om  v Banskej Štiavnici

Bližšie informácie: POS, Kammerhofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 045 / 692 13 87,

 mobil: 0915 819 989, e-mail: petrova@osvetaziar.sk