10.06.2021 10:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Barbora Paulovičová v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 10. júna 2021 o 10.00 hod. uskutoční ilustračná tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl s výtvarníčkou Barborou Paulovičovou v rámci projektu Deti hurá do čítania.

Barbora Paulovičová(1983 Bratislava) sa okrem ilustrácie venuje tvorbe grafiky, šperkov, kalendárov, vymaľovaniek, dizajnu odevov a knižnému dizajnu. V rokoch 2002 – 2008 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Získala štipendium a svoje zručnosti zdokonalila počas niekoľkoročného štúdia umenia na Inštitúte umenia v Denpasare, na ostrove Bali v Indonézií. V autorkinej tvorbe je viditeľné prepojenie rôznych kultúr, nosným prvkom, je “jablko”. Zlaté jablko s vrkočmi vyrastajúce z nového konára Stromu života. Predstavuje odkaz predkov, odozvu hlasu starých Slovanov, ktorá sa prihovára k našim srdciam materinským jazykom. Srdce je láska, stred všetkých silových polí. Autorkine životné pocity a filozofiu vyjadruje odkaz prastarých Slovanov - ich komunikácia so Slnkom. Je držiteľkou viacerých domácich a medzinárodných ocenení, väčšinou za knižné ilustrácie.

Výber kníh pre deti z fondu knižnice, ktoré ilustrovala Barbora Paulovičová:

Kardošová, Babča B. a Paulovičová Barbora. Červené tenisky, 2019.

Ondrejička, Erik, a Paulovičová Barbora. Abecedári, 2015.

Jungová, Ivana a Paulovičová Barbora. Čarovná starká Dobromila, 2010.

 

Podujatie je súčasťou cyklu stretnutí detí s tvorcami detských kníh Deti hurá do čítania projektu Knižnica pre všetkých ľudí. Cyklus je realizovaný formou besied a ilustračných tvorivých dielní s autormi a ilustrátormi kníh pre deti. Cieľom podujatí je vzbudiť záujem detí o knižnicu, knihy a čítanie, rozvíjať ich fantáziu a výtvarné schopnosti a tie prezentovať verejnosti prostredníctvom výstavy. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.