22.06.2023 18:00
Martinus v Bratislave, Obchodná 26
Podujatie

Beseda ku knihe Stopy stredoveku

Historička Daniela Dvořáková hovorí, že by nechcela žiť v stredoveku, možno práve preto, že vie o tomto období tak veľa. Rozhovory, ktoré s ňou viedli Denisa Gura Doričová a Tomáš Gális, sa zameriavajú na obdobie neskorého stredoveku na našom území - v Uhorsku - a viac než dejinami udalostí a vojen sa zaoberajú dejinami každodennosti a ľudských príbehov.
 
Kniha Stopy stredoveku čitateľovi sprístupňuje život vtedajších ľudí z rozličných spoločenských vrstiev. Vystupujú v nej panovníci, duchovenstvo, mešťania, šľachta, vzdelanci, lekári, roľníci i poddaní.
 
O knižnej novinke Stopy stredoveku budeme debatovať 22. júna o 18:00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave. Moderovať bude Sandra Sviteková z Dejepis inak.