14.05.2018 18:00
Karloveská knižnica, Jurigovo námestie, Bratislava
Podujatie

Beseda o knihe Smiešna osobná dráma

Čítačka Terézie Šimovej spojená s besedou o jej knižnom debute Smiešna osobná dráma.