31.03.2014 9:00
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Podujatie

Beseda s dcérou básnika Mikuláša Kováča

Môj otec MIKI, beseda s dcérou básnika Mikuláša Kováča Jarmilou Chrobákovou

Verejná knižnica M. Kováča, oddelenie pre deti, Lazovná 26

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/mikulas-kovac