18.11.2013 16:00
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Podujatie

Beseda s Emíre Khidayer

Emíre Khidayer v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

18. novembra o 12.30 h pre študentov stredných škôl a gymnázií, o 16.00 h pre verejnosť

Znalkyňa arabského sveta odkryje spôsob života spoločnosti, ktorá púta pozornosť od počiatku nášho sveta. Podujatie sa uskutočňuje v rámci projektu Vranovské knihodni 2013.

http://www.slovanet.sk/kniznica-vranov/files/emiire%20.jpg