24.10.2007 10:00
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch
Podujatie

Beseda s historikom a spisovateľom Matúšom Kučerom

Beseda s historikom a spisovateľom Matúšom Kučerom na tému Veľkomoravská ríša.