04.04.2014 10:00
Záhorská knižnica v Senici
Podujatie

Beseda s Jánom Buzássym a Jánom Štrasserom

Beseda s Jánom Buzássym a Jánom Štrasserom

v Záhorskej knižnici v Senici
v piatok 4. apríla o 10.00 hod.

Ján Buzássy a Ján Štrasser, dvaja básnici a prekladatelia, budú prezentovať svoju spoločnú knihu rozhovorov Byť svoj.

Besedu s autormi pripravili pre študentov stredných škôl v rámci Týždňa slovenských knižníc LIC a Záhorská knižnica.

Moderuje Milan Soukup

grafická pozvánka