01.04.2014 14:00
Knižnica pre nevidiacich v Levoči
Podujatie

Beseda s Janou Bodnárovou

Stretnutie s Janou Bodnárovou a jej knižkami Trinásť a Dievčatko z veže v oddelení pre deti a mládež na Šturovej 36 v Levoči.

https://www.skn.sk/?novinky&novinka=2806