04.12.2013 17:00
Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre
Podujatie

Beseda s Lenou Riečanskou

Beseda s Lenou Riečanskou o jej novej knihe Čerešňa na šľahačku. Autorka doteraz vydala Trojlístok z internátnej izby, Nebo, peklo, raj a Karolína, neblázni!