21.10.2013 16:00
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Podujatie

Beseda s Martou Fartelovou

Beseda so spisovateľkou Martou Fartelovou na besedu s touto autorkou.

Stretnutie bude 21. októbra 2013 v priestoroch novej centrálnej požičovne (Bosákov dom) na Levočskej 1.

http://www.kniznica-poh.sk/index.php/podujatia/69-beseda-s-martou-fartelovou