11.04.2014 15:00
Mestská knižnica na Laurinskej 5 v Bratislave ,
Podujatie

Beseda s Martou Gergelyovou

Beseda s Martou Gergelyovou, autorkou ľúbostného príbehu Most nad riekou Liffey odohrávajúceho sa v Írsku i v Bratislave.