22.05.2017 10:00
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Podujatie

Beseda s Martou Hlušíkovou

Beseda so spisovateľkou pre deti Martou Hlušíkovou.