12.06.2017 19:00
Trvanie do: 12.06.2017
Radnica - cafe bar restaurant
Podujatie

Beseda s Miroslavou Vallovou a Stanislavom Vallom na tému: Je slovenská literatúra svetová?

Miroslava Vallová je riaditeľka Literárneho a informačného centra a Stanislav Vallo je slovenským veľvyslancom v Belgickom kráľovstve. Obaja sú prekladatelia z románskych jazykov. Roky strávili v zahraničí v diplomatických službách a aktívne sa podieľajú na propagácii slovenskej kultúry. Predmetom ich záujmu je najmä literatúra.
Aká je tá naša slovenská? Je zaujímavá pre zahraničného čitateľa? Prinášame do svetovej knižnice niečo nové? Na tieto, ale aj na iné otázky sa budeme pýtať pri našom pondelkovom stretnutí cyklu Literatúra v Radnici. Besedu moderuje spisovateľka Veronika Šikulová.