20.10.2017 16:00
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Podujatie

Beseda s Ondrejom Kalamárom, Mirom Kapustom a Norom Ölveckým

Pánska jazda. Stretnutie s autormi  Ondrejom Kalamárom, Mirom Kapustom a Norom Ölveckým v knižnici na Eötvösovej ulici 35 v Komárne.

http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/368-panska-jazda